Na Pomorzu poziom bezrobocia rejestrowanego na dzień 31 maja 2017 roku wynosił zgodnie z informacją opublikowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6,3 proc. Liczba osób bezrobotnych w województwie to 55 281. W samym Gdańsku z kolei jest zaledwie 3,5 proc. osób bezrobotnych. Nic więc dziwnego, że wielu pracodawców poszukuje kadry wśród obcokrajowców.

Rekordowa liczba wniosków o zatrudnianie cudzoziemców

Z uwagi na fakt, że właściciele firm w Gdańsku (http://www.gowork.pl/praca/gdansk;l) mają problemy ze znalezieniem pracowników w Polsce, zaczynają oni rekrutować wśród obcokrajowców. Stąd też na Pomorzu występuje problem nadmiernej liczby wniosków o zatrudnianie cudzoziemców. Jest ich tyle, że czas oczekiwania na wydanie odpowiedniego zezwolenia wydłuża się nawet do kilku miesięcy. Wiele firm nie może tak długo czekać na nową wykwalifikowaną kadrę. Zagraża to ich przyszłości w działalności gospodarczej.

Miasto Gdańsk zdecydowało się wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w rozpatrywaniu wniosków o zatrudnianie obcokrajowców.

Braki w lokalnych firmach

Oferty pracy w wielu firmach w Gdańsku pozostają bez odpowiedzi. Pracodawcy od dwóch lat skarżą się, że nie są w stanie zaspokoić w odpowiedni sposób braków kadrowych. Dlatego też na regionalnym rynku pracy coraz częściej zatrudniani są cudzoziemcy. Dzięki nim można szybko zrealizować założony poziom produkcji czy wykonać zlecone zadania. Niemniej ich angaż wymaga wydania przez wojewodę zezwolenia na zatrudnienie na czas dłuższy niż pół roku. Czas oczekiwania na stosowne dokumenty wydłuża się z uwagi na liczbę składanych wniosków.

Dokument o współpracę

Urzędy miejskie w województwie pomorskim podpisały 4 lipca 2017 roku dokument o współpracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gdański Urząd Pracy wyselekcjonuje i przedszkoli dziesięć pracownic powracających na rynek pracy po minimum półrocznej przerwie. Kobiety te zostaną zatrudnione na okres 6 miesięcy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększona kadra tego wydziału będzie wydajniej pracować i szybciej rozpatrywać wnioski dotyczące angażu do pracy osób spoza granic Polski.

Zatrudnienie nowych urzędniczek zrealizowane będzie na zasadzie robót publicznych, przez co GUP pokryje część kosztów ich wynagrodzeń. Dzięki ich działalności pracodawcy będą mogli szybciej pokryć zapotrzebowanie kadrowe, a pracownicy znaleźć pracę w Polsce, w Gdańsku i w okolicznych miejscowościach.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany