Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Wzrost zainteresowania prywatną edukacją w Polsce w 2018r.

Wzrost zainteresowania prywatną edukacją w Polsce w 2018r.

W naszym kraju z roku na rok pojawia się coraz więcej szkół społecznych i szkół prywatnych szczególnie w Warszawie. Wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na naukę bardziej prestiżową czyli prywatną – w tego typu właśnie szkołach i gimnazjach. W większości są one utrzymywane ze środków, które wpłacają sponsorzy oraz rodzice uczniów (ceny zależą od miasta, lokalizacji, profilu szkoły i prestiżu jaki posiada  więcej na parenting.pl. W niektórych przypadkach szkoły prywatne / niepubliczne są  również finansowane z państwowych funduszy.

Duża liczba prywatnych placówek edukacyjnych w Polsce uczy na różnych poziomach, począwszy od przedszkoli dla najmłodszych dzieci po gimnazja i licea. Wśród nich są również szkoły międzynarodowe.

Zainteresowanie nauką w szkołach prywatnych ma swoje podłoże w licznych zaletach, jakie wiążą się z uczęszczaniem dziecka do takiej szkoły. Wykaz wielu szkół i placówek zarówno prywatnych, niepublicznych jak i państwowych można znaleźć na stronie ourkids.net/pl/szkoly-prywatne (poznaj najlepsze miejsce nauki dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy).

Spośród wielu zalet szkół prywatnych, niepublicznych i z internatem  można wspomnieć o:

 • program nauki rozszerzony o dodatkowe elementy
 • nauka języków obcych (nie tylko angielskiego ale także tych bardziej niszowych, egzotycznych)
 • nowatorskie podejście do sposobów nauczania
 • nauczyciele o wysokich kwalifikacjach (z doświadczeniem w Polsce i za granicą)
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • programy autorskie
 • lepsze wyposażenie szkół prywatnych w pomoce dydaktyczne
 • mniej liczne klasy
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne (wycieczki, imprezy, spotkania)

Wszystkie typy szkół prywatnych w Polsce zapewniają przyjazny dla ucznia program nauczania.

Jakie są rodzaje szkół prywatnych w naszym kraju? Poniżej krótkie zestawienie.

 1. Szkoły międzynarodowe – językiem nauczania jest w nich język angielski. W szkołach międzynarodowych nauczyciele bardzo często posiadają tytuły naukowe. W skład tego typu szkoły, może wchodzić zarówno przedszkole prywatne jak i liceum prywatne.
 2. Szkoły językowe – program nauczania w tego rodzaju szkołach rozszerzony jest o dodatkowe języki obce, takie jak język francuski, hiszpański, włoski, niemiecki i inne. Wśród nich można wyróżnić dodatkowo szkoły prywatne dwujęzyczne lub wielojęzyczne.
 3. Szkoły IBO – czy takie, które skutecznie przygotowują do międzynarodowej matury – International Baccalaureate Diploma Programme.

Jak wybrać odpowiednią szkołę prywatną dla dziecka?

O jakości nauczania w danej szkole decyduje wiele czynników. Na jakość kształcenia składają się:

 • wykwalifikowana kadra nauczycielska
 • odpowiednie metody nauczania
 • przyjazna atmosfera, jaka panuje w szkole.

Wszystkie te kwestie można sprawdzić przed zapisaniem dziecka do danej szkoły. Należy także sugerować się potrzebami dziecka i jego uzdolnieniami w danym kierunku i być może pokierować dziecko do szkoły o mniej ogólnym profilu. Na to, co oferuje dana szkoła prywatna, trzeba spojrzeć całościowo, łącznie z tym jaką pomoc oferuje uczniom mającym trudności w nauce, czy  jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje.

Szukając właściwej szkoły prywatnej, warto zainteresować się również tym, jaki program edukacyjny jest realizowany, jakie są osiągnięcia absolwentów szkoły.  Szkołę tworzą ludzie, istotne jest, także zapoznanie się z tym, jaki personel administracyjny jest tam zatrudniony. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja, odległość ze szkoły do domu, rodzaj budynku, opieka pozalekcyjna, możliwość wyżywienia, wysokość czesnego. To jaką szkołę wybrać dla dziecka, to dylemat na który każdy z rodziców sam musi znaleźć odpowiedź. Odpowiednia szkoła niepubliczna to taka, w której dziecko będzie czuło się dobrze już od samego początku. Odpowiednie prywatne gimnazjum to również takie miejsce gdzie rodzic poczuje, że dziecko ma pełną opiekę i możliwości rozwoju i nauki  na wysokim poziomie. Więcej informacji o szkolnictwie prywatnym na stronie  oswiataiprawo.pl/szkoly

Jakie korzyści wynikają z uczęszczania dziecka do szkoły prywatnej?

Korzyści z uczęszczania dziecka do tego typu szkoły są różnorodne. Dziecko uczęszczając do takiej instytucji jak na przykładowo liceum prywatne, otrzymuje wysoką jakość kształcenia w przedmiotach, które są wymagane przez program, jak i dodatkowych, na przykład w nauce języków obcych. Spośród wielu nowych kompetencji np. szkoła prywatna Warszawa uczy także przydatnych w przyszłości umiejętności miękkich. Do nich można zaliczyć takie jak: swoboda komunikowania się, obycie w środowisku międzynarodowym, poznanie zasad argumentacji i pracy w grupie.

Z czego wynika wzrost zainteresowania ofertą, jaką mają szkoły prywatne?

Dlaczego i czy szkoła niepubliczna jest lepsza od szkoły państwowej?

 • W dzisiejszych czasach bardzo istotną kwestią jest bezpieczeństwo. W szkole prywatnej dziecko ma zapewniony większy poziom bezpieczeństwa i lepszy dostęp do częstych kontaktów z nauczycielem. Każdy rodzic chciałby, także, aby jego dziecko miało pełny dostęp do rozwijania swoich talentów.
 • W szkołach prywatnych dzieci i młodzież mają zapewnioną lepszą opiekę. Wiele zajęć ma charakter pracy indywidualnej, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość pokierowania ucznia we właściwym kierunku.
 • Kolejną kwestią jest elitarność tego rodzaju szkół i świadomość, że dziecko będzie wśród swoich rówieśników z podobnego środowiska.  Szkoły prywatne zaczęły pojawiać się w naszym kraju na początku reformy ustrojowej, pod koniec lat osiemdziesiątych. Z biegiem lat, tego rodzaju nauczanie zdobywa coraz większą popularność. W każdym średniej wielkości mieście w Polsce jest obecnie przynajmniej jedna szkoła prywatna, w Warszawie jest obecnie wiele b. dobrych szkół prywatnych, niepublicznych i z internatem. W mniejszych miejscowościach również funkcjonują tego typu szkoły, bardzo często są one wtedy połączone z możliwością zakwaterowania i wyżywienia.  Typem szkoły elitarnej i prestiżowej jest szkoła z internatem – tak popularna w USA. Szkoła z internatem jest wciąż mniej popularną opcją ale zyskuje na znaczeniu.

4 przykłady szkół prywatnych cieszących się dużą renomą:

 1. Międzynarodowa szkoła The British School w Warszawie, uczęszczają do niej uczniowie z ponad 60 narodowości. Szkoła zapewnia edukację od przedszkola do matury.
 2. Warsaw Montessori School – warszawska szkoła funkcjonująca od 1999 roku, kształcenie odbywa się za pomocą metody Montessori.
 3. Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu (WBS) w Warszawie, to jedyna taka placówka w naszym kraju, która kształci według niemieckiego systemu nauczania. W ramach szkoły funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, prywatne gimnazjum, prywatne liceum.
 4. Poznańskie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza założone przez ks. Czesława Piotrowskiego, ściśle współpracuje z poznańskimi uczelniami.  

Źródło: http://www.ourkids.net/pl/

 

Oceń