Together Magazyn » Wspieramy » WESPRZYJ 1 PROCENTEM GDAŃSKIE ORGANIZACJE

WESPRZYJ 1 PROCENTEM GDAŃSKIE ORGANIZACJE

DO KOŃCA KWIETNIA Z FISKUSEM MUSZĄ ROZLICZYĆ SIĘ PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. GDAŃSZCZANIE MOGĄ WESPRZEĆ AŻ 191 DZIAŁAJĄCYCH W MIEŚCIE ORGANIZACJI, PRZEZNACZAJĄC NA NIE 1 PROC.

Możliwość przekazywania 1proc. podatku dochodowego od osób fi- zycznych na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku pu- blicznego funkcjonuje w Polsce od 2004 r. Jednak dopiero od 2007 r. urząd skarbowy sam przelewa środki na konta wskazanych przez nas instytucji, fundacji, związ- ków i stowarzyszeń. Łączna suma tych kwot systematycznie rośnie i w 2014 r. (podatki za 2013r.) po raz pierwszy przekroczyła pół miliar- da zł.

Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak wynika z informacji na stro- nie gdańskiego ratusza, w stoli- cy Pomorza jest ich 191. Są wśród nich zarówno sportowe, zajmujące się zdrowiem, niepełnosprawnymi, jak i dzielnicami. Szlachetny 1 proc. można też wpłacać choćby na zrze- szenie szlachty, wsparcie inżynierii lądowej, klub fantastyki, współpra- cę kobiet, jachtklub, psychologów chrześcijańskich, ligę morską czy klub turystyczny. Gdańszczanie ma- ją więc w czym wybierać, a lokalne organizacje liczą na ich pieniądze.

– Oprócz numeru KRS wybra- nej organizacji, w rubrykach PIT- -u wpisujemy kwotę, którą chce- my przekazać dla OPP, nie może

ona jednak przekraczać 1 proc. podatku należnego, wynikające- go z zeznania podatkowego, po za- okrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – podpowiadają na stronie urzędnicy gdańskiego ma- gistratu. – Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1proc. tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów war- tościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację po- żytku publicznego.

Mikołaj Podolski

 

 

Oceń