Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Ulepszenie środka trwałego, który został wcześniej całkowicie zamortyzowany
photo--cdbcb

Ulepszenie środka trwałego, który został wcześniej całkowicie zamortyzowany

Ustawa o rachunkowości definiuje ulepszenie środka trwałego, jako jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję. Po zakończeniu ulepszania wartość użytkowa danego środka trwałego rośnie. Jak wówczas określić wartość środka trwałego i jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych, jeśli przed rozpoczęciem ulepszania został on całkowicie zamortyzowany?

O ulepszeniu środka trwałego mówimy, wówczas gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przewyższyła kwotę 10 000 zł. Suma wydana na ulepszenie środka trwałego powoduje wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do dnia jego przyjęcia do użytkowania. Oznacza to, że do jego wartości początkowej należy dodać wszystkie wydatki na jego ulepszenie i otrzymaną wartość przyjąć jako nową wartość początkową środka trwałego.

W przypadku gdy środek trwały, poddany ulepszeniu, został wcześniej całkowicie zamortyzowany, od miesiąca następnego po tym, jak wprowadzano do ewidencji środków trwałych jego nową wartość, rozpoczynamy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należy kontynuować odpisy amortyzacyjne z zachowaniem dotychczasowej metody oraz wysokości stawki odliczając je od nowej wartości środka trwałego.

Jednym z czynników, które decydują o sukcesie firmy na rynku, jest jakość jej obsługi księgowej. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego przejmujemy na siebie nie tylko ciężar prowadzenia ksiąg rachunkowych naszych klientów. Prowadzimy dla nich także sprawy kadrowe, załatwiamy sprawy w US i ZUS, a także śledzimy zmiany w polskim prawie podatkowym. Kiedy zajdzie taka potrzeba chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania naszych klientów i z przyjemnością służymy im radą. Zapraszamy do współpracy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Nasze Biuro rachunkowe w Łodzi jest do waszej dyspozycji.

Oceń