Lektury godne czytania

Kilka miesięcy temu, może rok, dzięki czujności Agnieszki, mojej bliskiej współpracownicy, przeczytałem niezwykłą prozę pisaną wierszem. Kto wie, czy nie była ona jedną z książek najmocniej oddzi...

Co z tymi lekturami?

Słowo „lektura” jest obciążone konotacjami ze słowem „obowiązek”. Za „obowiązkiem” zaś kryje się przymus. Tak już jesteśmy ukształtowani, że bardzo niechętnie działamy pod przymusem. T...

Lekturowy TOP 10 dla trzylatka

W doborze lektur dla małych czytelników najważniejsza jest różnorodność. Dzięki niej dzieci odkryją wielość gatunków, bogactwo stylów, wielopostaciowość literatury i niezliczone jej oblicza. 1. ...