Tag: kabata

  • Chirurgia pisana na nowo

    Chirurgia pisana na nowo

    Zarówno w chirurgii, jak i w całej medycynie, postęp jest rzeczą nieuniknioną. Mogłoby się wydawać, że w chwili obecnej wyrażać się on powinien głównie w zakresie rozwoju technologicznego oraz dostępu do coraz bardziej wyrafinowanych metod leczenia. A jednak w ostatnich latach jednym z największych osiągnięć chirurgów była zmiana myślenia o podejściu do pacjenta chirurgicznego w […]

  • Medycyna czasu

    Medycyna czasu

    W czasie ciężkiej choroby lub jej końcowych stadiach często zadajemy sobie pytanie, czy można było coś zrobić lepiej lub zapobiec jej wystąpieniu. Najczęściej nie mamy na to wpływu, ale trzeba pamiętać, że we współczesnej medycynie, przy coraz szerszym i łatwiejszym dostępie do najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, okazuje się, iż częstą przyczyną niepowodzenia leczenia jest […]