Together Magazyn » Edukacja » Stypendia Pomostowe

Stypendia Pomostowe

Jesteś tegorocznym maturzystą
i wybierasz się na studia? Aktywnie działasz na rzecz lokalnej
społeczności
i jej problemy nie są Ci obce? Jesteś ambitną osobą i praca w charakterze
wolontariusza
nie ma przed Tobą tajemnic? Zgłoś się do Fundacji Dla Was! Stypendium czeka
właśnie na Ciebie!

Plakato-ulotka.cdr

Fundacja Dla Was jest lokalnym operatorem Programu Stypendia Pomostowe realizowane przez
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, z inicjatywy Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności,
w związku z czym ufundowane zostaną stypendia dla maturzystów rozpoczynających naukę
w polskich akademickich uczelniach publicznych i pochodzących ze wsi bądź małych miast do 20 tys.
mieszkańców zamieszkujących powiat wejherowski. Zależy nam na ułatwieniu startu zdolnym, młodym
osobom oraz chcemy zapewnić im należyte wsparcie podczas dalszej edukacji.

Kto może aplikować?

 •  Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę
  ponadgimnazjalną w 2016r.
 •  Zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną
  z wymaganiami programu).
 •  Został przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych
  studiów I stopnia,
  lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych
  w polskich publicznych uczelniach akademickich.
 •  Jest zameldowany na terenie powiatu wejherowskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys.
  mieszkańców), co najmniej od 07.04.2014r.
 •  Pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub
  1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności.
 •  Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności.
 •  Ma rekomendację Fundacji Dla Was.
 •  Odbędzie indywidualną rozmowę przeprowadzaną przez Fundację Dla Was.

Otrzymanie tegorocznego stypendium otwiera furtkę dla dalszej długoletniej współpracy.
Istnieje możliwość przyznania stypendiów na kolejne lata, stypendiów językowych, będzie
również możliwość wzięcia udziału w stażach krajowych i zagranicznych.
Informacje odnośnie samego projektu, oraz tego jak do niego przystąpić są zamieszczone na
stronie Fundacji Dla Was: www.dlawas.org

Oceń