Together Magazyn » Edukacja » Stypendia dla małych sportowców!

Stypendia dla małych sportowców!

Stypendia dla małych sportowców!

Jeszcze do 03.04. Fundacja „Równe Szanse” Darka Michalczewskiego prowadzi nabór nabór na Stypendia w programie: „Szukamy Nowego Tigera”! .Stypendium dedykowane jest dzieciom i młodzieży szkolnej – ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. O stypendia mogą ubiegać się nie tylko przedstawiciele boksu, ale każdej dyscypliny sportowej z całej Polski. Na pomoc mogą liczyć szczególnie ci, dla których sport jest pasją, jednak mają ograniczone możliwości rozwoju swoich umiejętności, głównie ze względów finansowych. Ponadto, ważnym kryterium oceny jest umiejętność pogodzenia treningów z nauką, w związku z czym pod uwagę brane będą wyniki w nauce, jak również pozytywna opinia trenerów i wychowawców.

Aby mieć możliwość ubiegania się o stypendium należy:
– pobrać wniosek umieszczony na stronie Fundacji : http://www.tiger-fundacja.pl/index.php/aktualnosci/413-ogaszamy-nabor-na-stypendia-szukamy-nowego-tigera.html
– dokładnie przeczytać regulamin,
– dołączyć kopię ostatniego świadectwa szkolnego,
– dołączyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów.

Podpisany wniosek oraz przygotowane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”,

al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Z dopiskiem: „Stypendium”.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

telefonicznie: 58 767-75-45, 515-152-872 lub mailowo: info@tiger-fundacja.pl

Oceń