Together Magazyn » Aktualności » Studia medyczne na Słowacji – szansa na dyplom międzynarodowy

Studia medyczne na Słowacji – szansa na dyplom międzynarodowy

W Polsce bardzo prężnie rozwijają się przedsiębiorstwa pośredniczące w rekrutacji studentów na zagraniczne studia medyczne. Jednym z nich jest popularne IMS, umożliwiające rozpoczęcie studiów medycznych w Koszycach oraz Bratysławie.

Medycyna – marzenie wielu polskich studentów

Medycyna to jeden z najbardziej pożądanych kierunków do studiowania w naszym kraju. W związku z powyższym, często wymagania stawiane w procesie rekrutacji na polskie uczelnie stają się bardzo trudne do osiągnięcia. Zważywszy na wysoki poziom polskiego egzaminu dojrzałości z przedmiotów takich jak biologia czy chemia, często do pozytywnego wyniku rekrutacji na studia medyczne, potrzebne jest potencjalnemu kandydatowi oprócz wiedzy, także wiele szczęścia. Ci, którzy takowego nie mają, często próbują poprawiać swój wynik w następnych latach, uczęszczając także na prywatne korepetycje. Niestety, nie zawsze takie działanie kończy się osiągnięciem założonego celu, mimo wielu zaangażowanych środków finansowych. Warto przemyśleć, jakie alternatywy proponuje potencjalnemu kandydatowi obecny rynek.

Studia zagraniczne, czyli nie wszystko stracone

Najciekawszą ze wspomnianych możliwości jest z pewnością podjęcie płatnych studiów medycznych za granicą. Wielu ze studentów znajduje się w błędnym przekonaniu, że wzięcie udziału w rekrutacji na studia poza Polską jest formalnie niemożliwe do zrealizowania. Na szczęście w takich sytuacjach pomocną dłoń wyciągają przedsiębiorstwa takie jak IMS, czyli International Medicine Studies (http://www.ims-medstudy.pl).

Jak przebiega rekrutacja przy wsparciu IMS? Po pierwsze, w procesie rekrutacji na medycynę w Koszycach czy Bratysławie, wynik kandydata z polskiego egzaminu dojrzałości nie ma żadnego znaczenia. Podstawowym kryterium jest zdanie egzaminu wstępnego. W przygotowaniu do wspomnianego egzaminu, pomoże właśnie IMS. Organizuje on liczne kursy przygotowawcze, w oparciu o doświadczenie z poprzednich lat rekrutacji. Kurs ukierunkowany jest na kandydatów, chcących podjąć płatne studia medyczne w Koszycach lub Bratysławie. Trwa on 140 godzin.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji, potencjalnemu kandydatowi pozostaje zorganizować swój pobyt w jednym ze słowackich miast. W tym także pomoże IMS. Oferuje on pomoc rezydenta, ułatwi założenie bankowego konta, a także wskaże korzystne lokalizacje na wynajęcie mieszkania lub pokoju w studenckiej stancji. To wszystko sprawia, że aklimatyzacja w nowym miejscu przebiega łagodnie i nie wpływa negatywnie na proces studiowania.

Zagraniczne studia – maksimum możliwości

Jakie korzyści przynosi podjęcie studiów zagranicznych? Po pierwsze – dyplom o międzynarodowej renomie. Wykształcenie zdobyte na Słowacji, uznawane jest we wszystkich krajach UE. Umożliwia nam to podjęcie pracy w każdym kraju europejskiej wspólnoty, a także kontynuowanie ewentualnej kariery naukowej w zagranicznym ośrodku akademickim. Sam przebieg studiów na Słowacji będzie dla studenta okresem obfitującym w liczne profity. Możliwość studiowania w języku angielskim daje nam szansę na podjęcie pracy w każdym zakątku globu, czy też prowadzenia kariery naukowej o światowym zasięgu, m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach. Możliwość uzyskania kontaktów ze studentami z całej Europy, Ameryki Północnej i innych kontynentów, pozwoli absolwentowi na poszerzenie zarówno zawodowych, jak i towarzyskich horyzontów.

Przestań wątpić – zacznij działać!

Zarówno Koszyce, jak i stolica Słowacji – Bratysława, to cudowne miejsca do zamieszkania. Oba miasta obfitują w liczne placówki kulturalne, w tym muzea, filharmonie, kina oraz miejsca spotkań studentów. Kulturalna bliskość Słowacji z Polską pozwoli na szybką aklimatyzację w mieście, a pomoc IMS sprawi, że zarówno proces rekrutacji, jak i sam przebieg studiów, odbędą się bez żadnych kłopotów. Studiowanie medycyny w Koszycach czy Bratysławie to rozwiązanie idealne zarówno dla studentów, którzy nie przeszli pozytywnie procesu rekrutacji w Polsce, jak i dla pragnących rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym ośrodku akademickim.

1/5 – (1 głosów)