Together Magazyn » Aktualności » Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Maj to nie tylko tradycyjny miesiąc zmagań maturzystów. To również czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W poniedziałek 8 maja ruszyła rekrutacja do tego typu placówek.

Do kiedy czas na decyzję?

Zdecydowana większość absolwentów gimnazjów już określiła swój przyszły kierunek kształcenia. Osoby, które nadal się wahają z wyborem szkoły, muszą pamiętać, że termin składania wniosków o przyjęcie do szkół upływa 14 czerwca 2017 r. o godz.15.00. Jeszcze mniej czasu będą mieli uczniowie, którzy zdecydują się na wybór placówki przeprowadzającej sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. próba sprawności fizycznej, uzdolnień językowych czy artystycznych). W tym przypadku termin na składanie deklaracji upływa w najbliższy wtorek – 16 maja 2017 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku, rekrutacja będzie prowadzona za pomocą elektronicznej platformy vEdukacja Nabór. Na stronie internetowej www.nabor-pomorze.edu.com.pl istnieje możliwość wyboru odpowiedniej szkoły. Tam również znajdziemy informacje dotyczące procedur i szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty można składać maksymalnie do trzech szkół. Nie ma sensu aplikować do większej liczby placówek, ponieważ system naboru odrzuci taką kandydaturę. Warto natomiast wspomnieć, że w wybranej szkole nie ma limitu wyboru klas.

Co wybrać?

Nadal dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów cieszą się licea ogólnokształcące. Mimo profilowania poszczególnych klas, oferują one kształcenie, które nie zawsze gwarantuje rozwój zawodowy. Inaczej jest ze szkolnictwem zawodowym – niesłusznie niedocenianym przez ostatnie kilkanaście lat. Zarówno technika, jak i szkoły branżowe, które powstają w miejsce dawniejszych szkół zawodowych, zapewniają zdobycie cenionych na rynku pracy profesji.

– Kształcenie zawodowe to ważny element gdańskiej edukacji. Absolwenci szkół zawodowych wchodzą na rynek pracy z doświadczeniem zdobytym podczas staży i praktyk, co znacząco zwiększa ich szanse na znalezienie zatrudnienia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – A trzeba pamiętać, że nasze szkoły są coraz atrakcyjniejsze, dysponują nowoczesnymi pracowniami, współpracują ściśle z najważniejszymi pomorskimi firmami. Decyzja o nauce w szkole zawodowej daje młodym ludziom szanse na specjalistyczne kształcenie wyższe, zwiększa ich szanse podczas aplikacji – a potem nauki – na studiach. Dzisiejsi absolwenci i absolwentki techników mają w ręku konkretny fach, wiedzę zdobytą w szkole i praktykę zdobytą u pracodawców.

Przypomnijmy, że dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, w latach 2016–2020 ponad 50 mln złotych zostanie zainwestowanych w rozwój szkolnictwa zawodowego.

Słowniczek przydatnych pojęć
Punkt naboru – każda szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
Lista preferencji kandydata – lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej.
Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

adresy szkół

Źródło: materiały dostarczone przez Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

Oceń