Together Magazyn » Aktualności » Rozwijaj się ze Speak Up

Rozwijaj się ze Speak Up

Minęły już czasy, gdy po uzyskaniu określonego wykształcenia lub zawodu ludzie spoczywali na laurach, nie czując potrzeby zdobywania nowych kwalifikacji. Obecnie coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest inwestowanie w siebie i szuka kolejnych dróg, wiodących do rozwoju osobistego. Jedną z podstawowych umiejętności, niezbędnych w dzisiejszych czasach, jest znajomość języków obcych. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym, otwartym na migrację świecie, bez umiejętności posługiwania się chociażby współczesną lingua franca, czyli językiem angielskim. Dlatego też ogromną popularnością cieszą się szkoły językowe, z których usług korzystają ludzie w każdym wieku, świadomi tego, że samorealizacja jest aktualnie najlepszym kluczem do sukcesu.

Co już umiesz, czyli stopnie znajomości języka angielskiego

Szkoła językowa Speak Up kształci uczniów na każdym etapie zaawansowania. Ofertą mogą zainteresować się zarówno osoby dopiero rozpoczynające przygodę z językiem angielskim, jak i takie, dla których zajęcia będą formą przygotowania do sformalizowania dotychczasowych umiejętności, poprzez zdobycie różnego rodzaju certyfikatów. Pomocny w określeniu poziomu jest ogólnodostępny test, którego rozwiązanie gwarantuje otrzymanie miarodajnej, rzetelnej informacji zwrotnej. Program nauki angielskiego w Speak Up jest kompatybilny z poziomami biegłości językowej przyjętymi przez Radę Europy.

  • Poziom A1 – osoba, posiadająca ten stopień znajomości języka angielskiego rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty, które pochodzą z języka potocznego i dotyczą życia codziennego. Ponadto potrafi zaprezentować siebie i innych, opisać miejsce zamieszkania, znanych ludzi i przedmioty z najbliższego otoczenia. Do zrozumienia anglojęzycznego rozmówcy potrzebny jest takiej osobie wolny i zrozumiały sposób wypowiadania się.

  • Poziom A2 – twój poziom można określić jako A2, gdy jesteś w stanie zrozumieć wypowiedzi i popularne wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafisz również przeprowadzić krótką rozmowę, opartą na standardowych sytuacjach komunikacyjnych. Krótko opowiesz o swoim pochodzeniu i otaczających cię miejscach.

  • Poziom B1 – uznaje się, że osoby na tym poziomie bez większego trudu prowadzą konwersacje na różne, związane z codziennością tematy, jednak pod warunkiem, że są to wypowiedzi szablonowe. Radzą sobie również w naturalnych sytuacjach, gdy muszą o coś zapytać lub o czymś poinformować. Na tematy znane i lubiane wypowiadają się swobodnie. Mówią o własnych doświadczeniach i wydarzeniach. Potrafią wyrażać swoje oczekiwania, nadzieje i aspiracje.

  • Poziom B2 – na takim poziomie jest twoja znajomość angielskiego, gdy rozumiesz główne myśli zawarte w skomplikowanych tekstach konkretnych i abstrakcyjnych. Rozmawiasz swobodnie i płynnie z osobą anglojęzyczną. Twoje wypowiedzi ustne i pisemne są przejrzyste. Dyskutujesz na różne tematy, przedstawiając wady i zalety omawianych kwestii.                         

  • Poziom C1  na tym poziomie jest osoba potrafiąca analizować, na poziomie dosłownym i metaforycznym, trudne, długie teksty. Sposób jej rozmawiania jest płynny i naturalny, dotyczy wielu kręgów tematycznych. Wypowiedzi, bogate w łączniki i wskaźniki zespolenia, formułuje jasno i poprawnie zarówno pod względem logicznym, jak i gramatycznym.

Metody nauczania w Speak Up

Podstawowym celem szkoły językowej Speak Up jest szybka nauka angielskiego, a co się z tym wiąże – wykształcenie umiejętności płynnego mówienia i poprawnego pisania w danym języku, zwalczenie bariery językowej i poszerzenie zasobu wyrazów. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki stosowanej tam innowacyjnej metodzie. Opiera się ona przede wszystkim na: indywidualnych programach nauczania, wprowadzeniu nowoczesnych sposobów szkoleniowych, pracy z kompetentnymi i doświadczonymi lektorami, możliwości systematycznej weryfikacji postępów, stałej obecności dydaktyka weryfikującego poziom nauczania i dbającego o doskonalenie zawodowe lektorów oraz otrzymaniu pisemnej gwarancji na osiągnięcie zamierzonych celów. Więcej nauce angielskiego w Speak Up oraz o gdańskiej fili szkoły znaleźć można na stronie https://speak-up.pl/pl/szkoly-angielskiego/gdansk/srodmiescie. Zapraszamy.

Oceń