Together Magazyn » Zdrowie » Recepty online – jakie są jej zalety?
recepty wystawiane online - lekarz w fartuchu

Recepty online – jakie są jej zalety?

Ostatnie lata, niewątpliwie, przyniosły ogromny postęp technologiczny, którego celem jest znaczne ograniczenie biurokracji, zminimalizowanie czasu poświęconego w oczekiwaniu na wizytę lekarską oraz kontrolowanie rozchodu leków. Dlatego też, od początku roku 2019 każda apteka ma możliwość zrealizowania e-recepty i to też zrewolucjonizowało życie pacjentów.

Niemniej jednak, ważne jest pacjent posiadał profil w Internetowym Koncie Pacjenta, wówczas możliwe będzie otrzymanie e-recepty smsem bądź w postaci e-mail. Niewątpliwie, IKP pozwoli również na dostęp do historii elektronicznych e-recept, zwolnień i dokumentów medycznych – jest duże udogodnienie umożliwiające zbiór wszystkich medycznych danych w jednym miejscu. Ponadto, warto podkreślić, że obecnie umówienie wizyty (również online) oraz zdobycie e-recepty nie stanowi większych trudności, to wszystko dzieje się m.in. za sprawą prywatnych pakietów medycznych, które gwarantują szybki dostęp do specjalistów w formie online i stacjonarnej. Szczególnie forma online konsultacji lekarskiej okazuje się bardzo pomocna. Szczególnie pozwala to zaoszczędzić cenny czas dojazdy do placówki i oczekiwania w kolejce. Warto podkreślić, że forma zdalna pozwala określić wstępnie stan zdrowia i skierować pacjenta na wymagane badania diagnostyczne, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

E-recepta – jakie są jej zalety?

System elektronicznych recept zrewolucjonizował życie pacjenta. Przede wszystkim ułatwił on cały proces otrzymania recepty. E-recepta jest bowiem czytelna – nieczytelne pismo lekarza często przysparzało problemy w aptece, ponieważ farmaceuta miał trudność w prawidłowym odczytaniu recepty. Nierzadkie były również sytuacje, w których pacjent gubił swoje recepty. Dzięki elektronicznego dostępowi do bazy wystawianych recept, pacjent swobodnie może pobrać kod recepty, aby zrealizować ją w aptece. Co ciekawe, e-recepty zwiększyły również czas na ich realizację i co najważniejsze można je dzielić. W praktyce oznacz to bowiem, że każdy lek można kupić w innej aptece i w innym czasie. Jest to dużo udogodnienie w sytuacji, gdzie pacjent dysponuje danym lekiem i nie ma potrzeby zakupu tego samego leku na już. W takim przypadku nie jest już wymagany żaden odpis i pacjent przede wszystkim nie traci prawa do refundacji. Kolejną ważną zaletą jest fakt, że e-recepta może zostać wykupiona przez osobę trzecią, wystarczy bowiem, że będzie dysponowała kodem i nr PESELEM pacjenta. Niemniej jednak, jednym z ważniejszych udogodnień jest zapisany sposób dawkowania na elektronicznej recepcie. Jest to, niewątpliwie, duża zaleta e-recept, ponieważ pacjent w każdej chwili może zapoznać się z zaleceniami lekarza.

E-recepty dały pacjentów dużą wygodę i bezpieczeństwo. Część pacjentów przyjmuje systematycznie leki, w związku ze swoim schorzeniem. Natomiast, stałe przyjmowanie medykamentów wiąże się z  regularnym odwiedzaniem swojego lekarza prowadzącego. Dlatego też, został przyjęty system e-recept, gdzie wystawienie recepty trwa niewiele. Jak to działa? Przede wszystkim pacjent nie musi uczestniczyć w telekonsultacji, ani czekać w kolejce w placówce i tym samym mieć kontakt z osobami chorymi. System e-recept, d dostępny na stronie internetowej https://e-recepta.net/recepta umożliwia bowiem otrzymanie recepty na dany lek. Jak działa taka wyszukiwarka? Lokalizacja ona dany lek i podpowiada propozycje, będące najlepszym odpowiednikiem danego leku. Następnym krokiem jest wypełnienie szczegółowo wywiadu medycznego i opłacanie kosztu konsultacji medycznej. Na takiej konsultacji specjalista oceni czy nie istnieją przeciwskazania do otrzymania e-recepty. Jeśli cokolwiek będzie budziło wątpliwości lekarza, e-recepta nie zostanie wystawiona. Natomiast w przypadku pozytywnego zweryfikowania wywiadu, lekarz wystawi elektroniczną receptę w krótkim czasie. Warto również podkreślić, że recepty wystawione online są legalne i w stu procentach bezpieczne. Wystawiona e-recepta trafia do systemu Ministerstwa Zdrowia, zatem proces ten jest jak najbardziej legalny i nie budzi żadnych wątpliwości.

 

Oceń