Together Magazyn » Aktualności » Przyszłość Ziemi w naszych rękach

Przyszłość Ziemi w naszych rękach

Troska o planetę zaczyna się od naszych codziennych nawyków. Czy pamiętamy o tym, by segregować śmieci, wyłączać światło albo wyjmować z kontaktu bezczynną ładowarkę? Trenerzy z Fundacji Prometheus podczas szkoleń adresowanych do nauczycieli geografii, biologii i chemii pracujących w gimnazjach pokazują, że myślenie ekologiczne zaczyna się od mycia zębów, oszczędności światła czy zakupów.

Wyniki badań naukowych wskazują, że największa rezerwa w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych znajduje się po stronie społeczeństw, czyli konsumentów. Nasze codzienne, na pozór nieważne zachowania mogą w znaczny sposób pozytywnie wpłynąć na klimat. Gaszenie światła w pomieszczeniach, odłączanie od kontaktu ładowarek, laptopów, telewizora itp., gdy ich nie używamy, zakręcanie kranu czy też zmiana opału na ogrzanie naszych domów sprawiają, że zużywamy mniej prądu, wody, emitujemy mniej zanieczyszczeń do atmosfery. W skali jednej osoby może się to wydawać niewiele, ale jeśli takie działania zacznie praktykować całe społeczeństwo, rezultat będzie imponujący. Zyska Ziemia jako planeta. Zyskamy również my – lepsze samopoczucie i oszczędności w portfelu – zauważa Weronika Gąska z Fundacji Rozwoju Regionalnego Prometheus. – Lecz aby zaszła taka zmiana w zachowaniu, ale przede wszystkim – w mentalności jednostki, potrzebna jest edukacja ekologiczna. Trzeba pokazać, że tak naprawdę wiele zależy od indywidualnej postawy i działań każdego z nas.

Teoria i praktyka

Fundacja prowadzi warsztaty dla nauczycieli geografii, biologii i chemii, którzy uczą w szkołach gimnazjalnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarach ekologii oraz edukacji dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przeprowadzenie 16 bezpłatnych, jednodniowych szkoleń dla łącznej liczby 160 osób. Do tej pory zrealizowano 13 takich szkoleń w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i podlaskim. Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca m.in.: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu oraz roli edukatorów ekologicznych w podnoszeniu świadomości społeczeństwa w tej tematyce. Druga część jest częścią warsztatową, gdzie uczestnicy poproszeni zostaną o zastanowienie się, opisanie oraz o zaprezentowanie pomysłów na przeprowadzenie konkursu lub akcji promocyjnej promującej zachowania proekologiczne. Będzie to czas na wymianę pomysłów i doświadczeń – dodaje pani Weronika.

Nauczyciele będą mogli wykorzystać zdobyte informacje podczas zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu. Mogą się one przydać też osobom m.in. prowadzącym kółka ekologiczne czy przyrodnicze.

Co to jest ślad węglowy?

Podczas warsztatów edukatorzy przekonują również do tego, żeby kupować sezonowe warzywa i owoce oraz pieczywo od lokalnych piekarzy, zwracając uwagę na ślad węglowy.

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie albo produkt. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. Zatem na nasz indywidualny ślad węglowy wpływają wybory produktów, środków transportu, ale także wspomniane wcześniej decyzje dotyczące korzystania z energii. Wybory, które pozwalają ograniczyć ślad węglowy, to na przykład: kupowanie lokalnych produktów spożywczych, przykładowo: owoców pochodzących z naszego kraju, regionu, a nie owoców egzotycznych (które przecież musiały zostać przetransportowane), pieczywa od lokalnych piekarzy czy miejscowego piwa, produktów mięsnych pochodzących od lokalnych dostawców – informuje Weronika Gąska.

Powinniśmy o tym myśleć również wtedy, gdy podejmujemy decyzje, gdzie pojechać na wakacje bądź urlop. Jeśli zdecydujemy się na spędzenie ich w naszym kraju lub w sąsiednich krajach, a nie na drugim końcu świata, to także przyczyniamy się do ograniczenia śladu węglowego. Chodzi tu o transport. Aby dostać się w odległy zakątek świata, trzeba skorzystać z połączeń autokarowych, lotniczych czy wodnych. To z kolei przyczynia się do większej emisji gazów cieplarnianych.

***

Fundację Prometheus (od 2009 roku) tworzy grupa zaprzyjaźnionych, aktywnych społeczników, którzy, niczym starożytny Prometeusz, pragną pomagać potrzebującym regionom i ich mieszkańcom. Fundacja wspiera m.in. rozwój regionalny, współpracę międzynarodową, rozwój energii odnawialnej, transfer technologii, kształcenie ustawiczne i promocję Polski poza jej granicami.

W sprawie udziału w szkoleniach należy kontaktować się z Fundacją Prometheus:

e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org

tel.: 604 99 41 28.

Warsztaty są bezpłatne. Dofinansował je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Urszula Abucewicz

Oceń