Together Magazyn » Aktualności » Projekt Leki 75+ – najważniejsze informacje

Projekt Leki 75+ – najważniejsze informacje

Projekt Leki 75+ jest skierowany do seniorów. Dzięki niemu mogą bezpłatnie otrzymać produkty lecznicze z listy 1129 preparatów zawierających 68 substancji czynnych. Recepta na leki może zostać wypisana m.in. przez lekarza bądź pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Do kogo jest skierowany projekt Leki 75+?

Projekt Leki 75+ obejmuje wszystkie osoby, które w dniu wystawienia recepty miały ukończone 75 lat. Wiek każdego pacjenta jest sprawdzany na podstawie PESEL-u bądź daty urodzenia (w przypadku braku PESEL-u).

Recepta na leki dostępne w ramach projektu Leki 75+

Receptę na leki znajdujące się w wykazie projektu Leki 75+ mogą wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny oraz pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Recepta jest wystawiana na standardowym wzorze recept. Powinna zostać oznaczona symbolem „S”. Jest on wpisywany w polu oznaczonym „Kod uprawnień dodatkowych”. Odpłatność za leki jest taka sama, jak dotychczas, jednak to nie pacjent za nie płaci. Są finansowane z budżetu państwa, przez Ministra Zdrowia na ręce Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2017 r., czyli w pierwszym roku działania projektu, zostanie przeznaczona na niego kwota 564 mln zł. Będzie rosła w kolejnych latach funkcjonowania Leki 75+.

Leki 75+ – lista

Na liście leków w ramach projektu skierowanego do seniorów znajdują się te produkty lecznicze, które od 1 września 2016 r. były wydawane pacjentom na podstawie opłaty ryczałtowej: 30% lub 50%. Zostały opublikowane na liście obwieszczenia refundacyjnego. 68 substancji czynnych zawartych w lekach z listy pokrywa aż 81% zapotrzebowania pacjentów, którzy ukończyli 75 lat na produkty odpłatne do tej pory na poziomie 30%. Leki 75+ to aż 1129 preparatów dostępnych dla pacjentów m.in. z: chorobami serca, układu krążenia, osteoporozą oraz chorobą Parkinsona. Na liście znajdują się produkty lecznicze stosowane w najczęściej występujących chorobach wieku podeszłego, które w większości są schorzeniami przewlekłymi. W ramach projektu Leki 75+ co 2 miesiące będzie pojawiać się lista bezpłatnych leków. Tak jak do tej pory, zostanie opublikowana w formie obwieszczenia refundacyjnego. Każdy pacjent ma do niej dostęp dzięki stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Oceń