Together Magazyn » Aktualności » Procedura chargeback – bezpieczeństwo i wygoda transakcji

Procedura chargeback – bezpieczeństwo i wygoda transakcji

Przy zakupie wakacji obawiasz się upadku biura podróży lub linii lotniczych? Niepotrzebnie! Płać kartą, a otrzymasz zwrot pieniędzy!

Takie wygodne rozwiązanie jest możliwe dzięki instytucji tzw. chargeback [z ang. obciążenie zwrotne], czyli reklamacji transakcji w banku. Przysługuje ona wszystkim płatnikom w przypadku zapłaty kartą płatniczą Mastercard lub Visa za usługi lub zakupy, które nie zostały ostatecznie zrealizowane (np. odwołaną wycieczkę, lot, za koncert, mecz czy towar niezgodny z zamówieniem).

Jak się zatem zachować w sytuacji, gdy np. zapłacimy za koncert, który nie doszedł do skutku? Procedura jest prosta – użytkownik karty powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem, który przeprowadzi w jego imieniu całe postępowanie wyjaśniające i z dużym prawdopodobieństwem zwróci mu środki, niezależnie od sytuacji finansowej sprzedawcy czy usługodawcy.

W przypadku zwrotu środków za wykupione w biurze podróży wycieczki, postępowanie odbiega nieznacznie od reklamacji niewykonania innego rodzaju usług czy sprzedaży rzeczy. W takiej sytuacji – przed złożeniem reklamacji w banku – klient jest zobowiązany w pierwszej kolejności do złożenia reklamacji we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Ten bowiem organ ten jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia. Bank ma możliwość rozpoczęcia procedury chargeback dopiero wówczas, gdy klient otrzyma ostateczną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą braku zwrotu pełnej lub częściowej kwoty.

Podczas całej procedury bank jest przede wszystkim zobowiązany zbadać, czy taki ewentualny zwrot jest zasadny. W szczególności bank nawiązuje kontakt ze sprzedawcą lub usługodawcą, w celu wyjaśnienia sytuacji. Podmiot taki ma możliwość złożenia wyjaśnień i wykazywania, że np. wywiązał się ze swoich obowiązków w części lub całości, a żądania klienta są bezpodstawne. Warto jednak nadmienić, że jeżeli sprzedawca/usługodawca nie będzie w stanie dostarczyć dowodów potwierdzających swoje stanowisko, klient otrzyma zwrot. Taki sam rezultat osiągnie klient, gdy sprzedawca/usługodawca pozostanie bierny na wezwanie banku.

Na koniec warto jedynie uczulić, że zgłoszenia takiej reklamacji należy dokonać w banku niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, nie później jednak niż w terminie określonym w regulaminie danego banku.

Oceń