Together Magazyn » Ekologia » Odkryj cuda natury. Ogród dla osób niedowidzących i niewidomych

Odkryj cuda natury. Ogród dla osób niedowidzących i niewidomych

Zakończył się projekt „Odkryj cuda natury – ogród dla osób niedowidzących i niewidomych”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach koło Warszawy. Ogród powstał na terenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Gdańsku – Sobieszewie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji na wykonanie tego zadania.

Powstało miejsce, po którym najmłodsi mogą się bezpiecznie i bez obaw poruszać, jednocześnie służące edukacji ekologicznej. W ogrodzie posadzone zostały różne gatunki roślin rodzimych. Wśród nich drzewa iglaste i liściaste, krzewy owocowe (porzeczki, jeżyny, maliny) oraz zioła (mięta, macierzanka). Dzieci niewidome i słabowidzące mają teraz bezpośredni kontakt z naturą, mogą rozbudzać swoją ciekawość i zainteresowanie przyrodą, swobodnie dotykać i wąchać rośliny, poznawać ich budowę i różnorodność gatunkową, a przy tym mają zapewnioną możliwość odpoczynku. „Jeśli dzieci czegoś nie dotkną, to dla nich to nie istnieje” – twierdzi kierownik siostra Ida Burzyk. „Muszą dany przedmiot dotknąć wielokrotnie, zanim go potem poprawnie rozpoznają. Dzieciom trzeba równolegle opowiadać i pokazywać. Realizujemy ten sam program co każda polska szkoła, tylko stosujemy inne metody” – dodaje siostra.

Niezagospodarowany dotychczas teren zyskał nowe życie, a wychowankowie ośrodka w Sobieszewie – przyjazne miejsce do nauki i odpoczynku.

Ochrona przeciwpowodziowa Dolnej Wisły. Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie

Zakończony został remont nabrzeża Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie. Inwestycja prowadzona była przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odnowione miejsce pełni ważną rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnej Wisły.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie profesjonalnej bazy operacyjnej dla lodołamaczy, które uczestniczą w przeciwpowodziowych akcjach na Wiśle. Wyremontowanych zostało 430 metrów nabrzeża wraz z ciągiem pieszym, w tym nabrzeże główne, 2 obniżenia dla małych jednostek oraz pirs dla postoju lodołamaczy i innych jednostek pływających RZGW w Gdańsku.

Praca lodołamaczy RZGW wpływa na zabezpieczenie i ochronę przeciwlodową w rejonie Żuław i dolin nadwiślańskich. Obszar zagrożony powodzią od strony Dolnej Wisły ochraniany przez lodołamacze wynosi 197 000 ha. Liczba mieszkańców objętych ochroną przeciwpowodziową to 260 000 osób.

Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z dziesięcioma wojewódzkimi funduszami porozumienie o powierzeniu zadań POIiŚ 2014-2020 w ramach realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W II osi, dla której Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.

Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

Wsparcie wojewódzkich funduszy pomoże nam przy sprawnej realizacji zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Porozumienie stwarza warunki do wykorzystania, utrwalenia i wzmocnienia potencjału kadrowego oraz doświadczeń, zdobytych przez wojewódzkie fundusze w poprzedniej perspektywie finansowej” – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie dla wnioskodawców programu Inicjatywy Obywatelskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenie Dofinansowanie projektów w ramach programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju – konkurs 2015.

Zgłoszenia uczestnictwa (dane: imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu) przyjmowane są do 10 listopada 2015, do godz. 15:00, e-mailem, na adres: szkolenie@nfosigw.gov.pl.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2015 w godz. 11:00-15:00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Jest bezpłatne.

Więcej …

Oceń