Usługi przemysłowego malowania metali odgrywają ważną rolę w wykończeniu metalowych części, produktów i komponentów, takich jak np. kątowniki dostępne pod tym adresem https://metinvestholding.com/pl/products/long-products/angles. Malowanie niestandardowych i precyzyjnych części, czy podzespołów wykonanych z blachy odbywa się z różnych powodów. Chodzi na przykład o zapewnienie dodatkowej wartości estetycznej lub identyfikacji marki produktu. Jednakże, bardziej niż upiększanie i promowanie produktu, malowanie ma na celu zapewnienie ochronnego wykończenia powierzchni metalowych.

Podstawową funkcją jest ochrona metali przed efektami korozyjnymi, które towarzyszą ekspozycji na naturalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy mgła, które mogą powodować utlenianie. Aby uzyskać skuteczne rezultaty, każdy rodzaj powłok antykorozyjnych i odpornych na korozję musi najpierw chronić metale przed degradacją związaną z narażeniem na działanie chemikaliów środowiskowych lub przemysłowych. Malowanie powierzchni metalowych stanowi barierę utrudniającą kontakt ze związkami chemicznymi lub materiałami korozyjnymi.

Przemysłowe farby do metalu mogą występować w postaci cieczy, pasty lub proszku. Są one nakładane na powierzchnie za pomocą różnych systemów dostaw. Mokra farba jest nanoszona przez natrysk lub pompę, natomiast proszek jest nakładany w procesie elektrostatycznego powlekania, w którym proszek osadza się na powierzchni przewodzącej prąd elektryczny. Proszek ma ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Z jednej strony, proszek nie przywiera do powierzchni metalu, więc może być zbierany i zachowywany do innych zastosowań. Z drugiej strony, procesy powlekania proszkowego są stosowane w środowisku zamkniętym, co ogranicza ryzyko zanieczyszczenia powietrza. We wszystkich przypadkach, gdy farba stwardnieje, tworzy powłokę ochronną, która przylega do metalu i chroni go przed korozją.

Wszystkie farby produkowane są z mieszaniną kilku związków i dodatków, które różnią się w zależności od zastosowania. Tak jak w przypadku każdej farby, przemysłowe farby do metalu wykorzystują pigmenty, aby nadać mu określony kolor. Następnie, po wyschnięciu farby, dodaje się spoiwa, które tworzą twardą warstwę. Spoiwa działają również na poprawę właściwości mechanicznych i chemicznych wymaganych do ochrony powierzchni metalu. W zastosowaniach płynnych do rozcieńczania pigmentu i spoiwa dodaje się rozpuszczalniki. Mogą one również pomóc w odpowiednim zachowaniu farby w jej opakowaniu. Wreszcie, niektóre farby do metalu posiadają dodatki chemiczne w małych proporcjach, które poprawiają właściwości farby. Dodatki chemiczne mogą przyspieszyć suszenie, umożliwić barwienie lub wywołać inny dodany efekt specjalny.

Aby zapewnić wysoką jakość, przemysłowe malowanie metali składa się z trzyetapowego procesu przygotowania i czyszczenia, nakładania farby, pieczenia i suszenia na powietrzu. Procedury przygotowania mogą być różne w zależności od rodzaju metalu, ale nie można ich przecenić.

W jaki sposób farba chroni metale przed korozją?

Malowanie metali wymaga zazwyczaj nałożenia trzech warstw. Pierwszą z nich jest farba podkładowa. Farby podkładowe posiadają pigmenty antykorozyjne, charakteryzują się niską zawartością spoiwa i zapewniają dobrą powierzchnię do przylegania drugiej warstwy farby.

Warstwa pośrednia farby pozwala na zwiększenie jej grubości, przy powłoce o grubości do 100 do 200 mikronów. Po nałożeniu podkładów i powłok pośrednich, produkt metalowy jest gotowy do przyjęcia powłoki wykończeniowej – niski stosunek pigmentu do lepiszcza, który zapewnia dobrą odporność na wodę i utwardza powierzchnię metalu. W zależności od zastosowania, wykończenia mogą być błyszczące, satynowe lub matowe.

Usługi w zakresie ochronnego malowania metali mają na celu zapewnienie długotrwałej ochrony produktów metalowych. Malowanie części i komponentów wykonanych z metalu zapewnia trwałe wykończenie, które poprawi właściwości użytkowe produktu. Wykonane odpowiednio, malowanie metalu oferuje wartość dodaną do gotowych produktów – poprawia wygląd produktu, zapewnia niezbędną estetykę i łagodzi szkodliwe skutki dla powierzchni metalowych w środowiskach korozyjnych.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany