Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Kontakty międzyludzkie podstawą pracy w charakterze opiekunki seniorów

Kontakty międzyludzkie podstawą pracy w charakterze opiekunki seniorów

Opiekunki osób starszych z pewnością mogą stwierdzić, że ich zawód związanych jest niezwykle trudny w praktykowaniu. Dlatego kobiety chcące podjąć się tego typu pracy powinny upewnić się, czy mają wszelkie cechy wymagane przez branżowych pracodawców. Mowa tu nie tylko o kwestiach fizycznych, zdolnościach pielęgnacyjnych, wewnętrznej dobroci (co nie oznacza, że nie są one istotne), ale i łatwości w tworzeniu kontaktów międzyludzkich.

Utrzymywanie dobrej relacji z osobą starszą

To, czym charakteryzują się takie miejsca, jak dom opieki społecznej, czy szpital jest występowanie w nich podziału obowiązków między pracującym tam personelem. Stąd też pewne osoby oddelegowane są do czynności pielęgnacyjnych, inne specjalizują się w kwestiach psychologicznych pensjonariuszy, kolejne zaś sprawami codziennymi (kupowanie pożywienia, sprzątanie itd.). W przypadku opiekunki osób starszych, która dostaje pracę w sposób prywatny i swoje zadania będzie wykonywać bezpośrednio w domu osoby starszej, zazwyczaj sama przejmuje ona większość (jeśli nie wszystkie) wyżej wymienionych obowiązków. W ich realizacji pomoże właśnie odpowiednia komunikacja, zwłaszcza, że opiekunka przeważnie spędza z seniorem cały dzień. 

Utrzymywanie dobrej relacji z rodziną osoby starszej 

Nie zawsze osoba starsza sama z siebie decyduje się na zatrudnienie opiekunki. W wielu przypadkach za całą inicjatywą stoi rodzina zainteresowanego, głównie dzieci. Oczywiście nie oznacza to, że z tego powodu całkowicie odcinają się od seniora – w mniejszym lub większym stopniu biorą oni udział w jego życiu. Z tego powodu optymalne jest utrzymywanie dobrego kontaktu między nimi, a właśnie opiekunką. W przypadku braku zaufania niemożliwa będzie efektywna współpraca, która przecież ma na celu ułatwienie życia człowiekowi w potrzebie. Co więcej, może dojść do podejrzeń względem pracowniczki i jej uczciwości. Jak zostało wspomniane wcześniej, do grona zadań w tej profesji należy robienie zakupów, co w przypadku niesprzyjającej komunikacji w najgorszym razie doprowadzi do oskarżeń o kradzież pieniędzy. Przy czym, nawet jeśli będzie ona zachować się wzorowo, wciąż istnieje ryzyko błędnego posądzenia. Wówczas zaleca się skrupulatną dokumentację wszystkich domowych wydatków, aby w razie czego obronić swoich racji.

Oceń