Together Magazyn » Aktualności » Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan

Tradycyjnie 5 grudnia odbywa się uroczyste „Zapalenie światełek na Gdańskiej Choince”. Organizowana od 1989 roku impreza rozpoczyna okres przedświątecznych przygotowań mieszkańców naszego miasta. Organizatorami tej imprezy są: Fundacja Choinki Gdańskiej oraz „Plama” Gdański Archipelag Kultury, a najważniejszymi uczestnikami dzieci i Mikołaj. W bieżącym roku już po raz dwudziesty ósmy ogłaszamy konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan (ozdoby zawisną na drzewku usytuowanym na Targu Węglowym).

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-3 gdańskich szkół podstawowych. Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci wraz z opiekunami do przygotowania barwnych przebrań i uczestniczenia w zapaleniu światełek na Gdańskiej Choince.

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR – Fundacja Choinki Gdańskiej oraz „Plama” Gdański Archipelag Kultury.

CEL KONKURSU:

  • Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę;
  • Stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta;
  • Promocja działań plastycznych.

UCZESTNICY – Grupa wiekowa 5-10 lat.

TEMAT PRAC – Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC22.11.2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA – opatrzenie każdej pracy metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace. W przypadku większej liczby prac prosimy o dołączenie listy uczestników. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane. Nadesłane prace pozostają własnością Gdańskiego Archipelagu Kultury i nie
będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo
fotografowania nadesłanych prac i wprowadzania fotografii do obiegu.

NAGRODY – Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki.

ADRES NADSYŁANIA PRAC: „Plama” Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk; tel. 58 557 42 47; UWAGA! Prace można przynosić także osobiście.

gdanska_choinka_2014_016_fot_adam_bogdan_plama_gak_1280x

Oceń