Together Magazyn » Kiedy przedawnia się podatek od spadku?
podatek od spadku

Kiedy przedawnia się podatek od spadku?

Jakiś czas temu otrzymałeś spadek, jednak okazało się, że nie poinformowałeś o tym Urzędu Skarbowego oraz nie zapłaciłeś należnego podatku? To błąd, który popełnia wielu spadkobierców – najczęściej z niewiedzy. Jeśli należysz do grona osób, które nie dopełniły takiego obowiązku skarbowego, koniecznie sprawdź, kiedy przedawnia się podatek od spadku.

Podatek od spadku – najczęstsze problemy

Wielu spadkobierców zapomina o dopełnieniu formalności związanych z otrzymaniem spadku. Niektórzy wychodzą z założenia, że wystarczy sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia lub dopełnienie formalności związanych z ze stwierdzeniem nabycia spadku. Okazuje się, że nie. Nabycie spadku musi być zgłoszone organom skarbowym. Konieczne może być również opłacenie podatku od nabycia spadku.

Bardzo często zdarza się także, że spadkobiercy zawiadamiają urząd skarbowy w nieodpowiednim momencie. Kluczowe jest to, że spadkobierca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego w określonym terminie. W przypadku najbliższej rodziny jest to sześć miesięcy. Dla dalszej rodziny termin wynosi jeden miesiąc. Trzeba pamiętać, że zawiadomienia te składane są na innych drukach skarbowych. Termin liczony jest od daty prawomocności postanowienia o świadczenie nabycia spadku lub od daty aktu poświadczenia dziedziczenia. 

W terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. A zatem jest to moment otrzymania spadku. Nie ma znaczenia to, kiedy dokładnie dojdzie do formalnego potwierdzenia nabycia spadku. Niestety, niektórzy spadkobiercy powiadamiają urząd w momencie, gdy spadek zostanie formalnie potwierdzony – w efekcie często okazuje się, że termin został przekroczony. 

To nie koniec problemów, wynikających z nieświadomości spadkobierców. Bardzo często problemy pojawiają się w momencie, gdy spadkobierca chce zbyć część przedmiotów, należących do masy spadkowej. Może to być na przykład nieruchomość. Notariusz zażąda zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadku – co dla wielu osób jest dużym zaskoczeniem. Pojawia się wtedy pytanie – co mam zrobić, jeśli nie zapłaciłem podatku od spadku? Jakie mogą być konsekwencje? 

Więcej informacji na temat tego, kiedy przedawnia się podatek od spadku, znajdziesz tutaj: https://kancelaria-temida.com/

Podatek od spadku – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? 

W pierwszej kolejności należy ustalić, w którym dokładnie momencie doszło do powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia powstaje w chwili, gdy spadkobierca nabywa spadek. Istnieją tutaj dwie możliwości – je z kolei określa Kodeks cywilny: 

  • momentem nabycia spadku może być złożenie oświadczenia o jego przyjęciu lub
  • jeśli nie ma takiego oświadczenia, chwila ta następuje wraz z upływem 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia. Liczony jest on od dnia, gdy spadkobierca dowiedział się o spadku. 

Jeżeli chodzi o zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, powstaje ono wraz z dniem doręczenia spadkobiercy decyzji ustalającej to zobowiązanie podatkowe.

Przedawnienie podatku od spadku – kiedy następuje? 

Przedawnienie podatku od spadku następuje po upływie pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności tego podatku. Innymi słowy, jeśli termin płatności podatku od spadku upłynął na przykład 31 grudnia 2018 roku, to przedawnienie tego podatku nastąpi 31 grudnia 2023 roku. 

Warto tutaj przytoczyć także art. 68 § 1–2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym zapisem zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja je ustalająca została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że jeśli spadkobierca nie otrzymał decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe od spadku w terminie, podatek od spadku ulega przedawnieniu. 

Istnieje tutaj jednak pewna nietypowość prawna, a mianowicie możliwość odnowienia obowiązku podatkowego. Oznacza to, że spadkobierca może zostać zobowiązany do opłacenia takiego podatku nawet po latach. Urzędnicy korzystają z tej możliwości na przykład wtedy, kiedy podatnik dokona zakupu, na przykład drogiej nieruchomości i twierdzi, że pieniądze na zakup miał z otrzymanego przed laty, pokaźnego spadku – oraz gdy okazuje się, że nie zapłacił należnego podatku. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się dość rzadko.

Dowiedz się wszystkiego na temat kwestii prawnych, związanych z otrzymaniem spadku: https://kancelaria-temida.com/spadki/

Spadki Gdańsk – postaw na profesjonalne wsparcie prawne

Kwestie prawne, dotyczące opodatkowania spadków i przedawnienia podatku, bywają bardzo skomplikowane. Jeśli nie masz pewności, czy uregulowałeś wszystkie swoje zobowiązania, koniecznie skorzystaj z pomocy prawnej. Takie wsparcie przyda się również w przypadku przedawnienia podatku od spadku – szczególnie jeśli nie wiesz, czy rzeczywiście ono nastąpiło, czy może nadal konieczne jest uregulowanie takiego zobowiązania podatkowego.

Pobierz darmowy kalendarz na rok 2024!

Oceń