Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Jakie są całkowite koszty pożyczek gotówkowych?
koszty pożyczek gotówkowych

Jakie są całkowite koszty pożyczek gotówkowych?

Nieoczekiwany wydatek, przemyślany zakup, czy inwestycja? Powodów do wzięcia pożyczki może być wiele. Za każdym razem trzeba jednak pamiętać, że jest to zobowiązanie finansowe, które wiąże się z kosztami. Jak wysokimi? To zależy od kilku wskaźników, m.in. prowizji banku, czy oprocentowania. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, biorąc pożyczkę gotówkową i jak obliczyć wysokość raty.

Chociaż pożyczki albo kredyty ma niemal połowa dorosłych Polaków, to świadomość na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję o zaciągnięciu zobowiązana, ma zdecydowanie mniej osób. Taki wniosek nasuwa się po lekturze raportu z badania „Preferencje pożyczkowe Polaków” przygotowanego przez Federację Konsumentów i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego. Połowa kredytobiorców nie czyta uważnie umów, a co trzecia osoba sprawdza w nich wyłącznie wysokość rat i harmonogram spłat. Połowa badanych przyznała, że najważniejszym kryterium przy wyborze instytucji finansowej, od której chcą pożyczyć pieniądze, jest niskie oprocentowanie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że oprocentowanie to nie jedyny koszt pożyczki gotówkowej. O tym, ile pieniędzy finalnie trzeba oddać do banku, decydują też inne czynniki.

Wysokość pożyczki

Na koszt raty zasadniczy wpływ ma wysokość pożyczki i okres spłaty. Im wyższa pożyczona kwota i krótszy okres spłaty, tym rata będzie wyższa. Z drugiej strony: im szybciej spłacimy zobowiązanie, tym mniejsze będą koszty dodatkowe, jak oprocentowanie, które jest doliczane do każdej raty.

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej

Oprocentowanie jest kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na wysokość raty. W zależności od zaciągniętej pożyczki, oprocentowanie może być zmienne lub stałe przez cały okres spłaty. Wynosi ono zwykle od kilku do kilkunastu procent od pożyczonej kwoty.

Prowizja banku

W kosztach pożyczki należy też uwzględnić prowizję, czyli opłatę pobieraną przez bank za pożyczenie pieniędzy. Jest ona jednorazowa. Niektóre banki rezygnują z niej, w innych prowizja może wynieść nawet kilkanaście procent kwoty kredytu. Informacje o wysokości prowizji są zawarte w umowie.

Ubezpieczenie pożyczki

Pożyczkodawcy często mają w swojej ofercie ubezpieczenie pożyczki. Najczęściej jest ono fakultatywne i nie trzeba z niego korzystać. Jednak, biorąc pod uwagę jego względnie niski koszt, jest to dobry sposób na zabezpieczenie się w przypadku niezdolności spłaty zobowiązania. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia to zwykle mniej niż procent całkowitej pożyczonej kwoty. Przed wykupieniem polisy należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i dokładnie przeczytać umowę. Takie zabezpieczenie powinno chronić pożyczkobiorcę w przypadku niespodziewanych zdarzeń, jak utrata pracy lub poważna choroba, która uniemożliwia podjęcie aktywności zawodowej, a nawet śmierć.

RRSO, czyli klucz do obliczenia kosztów pożyczki

Oprocentowanie, prowizja banku, opłaty dodatkowe (np. koszt polisy) to składowe Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO są to wszystkie rzeczywiste koszty pożyczki, które będzie musiał ponieść pożyczkobiorca. Porównując oferty różnych instytucji finansowych, bardziej niż na samo oprocentowanie, lepiej więc zwracać uwagę na ten wskaźnik. Bo RRSO służy właśnie temu, aby pomóc w wyborze najlepszego produktu i uwypuklić koszty, które pożyczkobiorcy mogą wydawać się nieistotne. Zgodnie z polskim prawem, wszystkie instytucje finansowe udzielające pożyczek i kredytów muszą przy swoich ofertach podać wysokość RRSO.

Oczywiście, zawierając umowę o pożyczkę, nie można zwracać uwagi jedynie na RRSO. Ów wskaźnik nie uwzględnia np. ewentualnych kosztów za wcześniejszą spłatę zobowiązania albo opłaty za dyspozycję wydłużenia spłaty pożyczki. Dlatego umowę należy czytać kompleksowo i zwracać uwagę na informacje o dodatkowych, potencjalnych opłatach.

Jak obliczyć koszty pożyczki gotówkowej?

Ponieważ na całkowity koszt pożyczki gotówkowej składa się wiele czynników, samodzielne obliczenie miesięcznej raty może być trudne. W takim wypadku najlepiej skorzystać z kalkulatora pożyczki gotówkowej. Wystarczy podać kwotę, jaką chce się pożyczyć i preferowany czas spłaty, aby uzyskać informacje o kosztach zobowiązania. Chcąc skorzystać z pożyczki dostępnej w PKO BP, przy obliczaniu kosztów można także zaznaczyć, że chce się ją ubezpieczyć. Wówczas kalkulator uwzględnia także koszt polisy.

Oceń