Together Magazyn » Aktualności » Jakie choroby przenoszą gryzonie?
13327 wp

Jakie choroby przenoszą gryzonie?

Obecność dzikich gryzoni w pobliżu siedzib ludzkich zwykle prowadzi do konieczności eliminacji tych zwierząt i ich gniazd. Szczury i myszy zanieczyszczają produkty spożywcze, niszczą zapasy i generują różnego rodzaju straty. Są też określane mianem szkodników sanitarnych. Sprawdź, jakie choroby przenoszą!

Na czym polega szkodliwość gryzoni i jak z nimi walczyć?

Szczury i myszy żerują na produktach spożywczych, pozostawiając tam odchody, mocz, sierść i ślinę. Na powierzchni ich skóry i w układzie pokarmowym bytują różne pasożyty oraz bakterie, które mogą w ten sposób przedostać się do środowiska. Gdy trafią np. do wody pitnej lub magazynu ze zbożem, doprowadzają do ich skażenia i wyrządzają poważne szkody. Ugryzienie szczura również może być potencjalnie niebezpieczne, gdyż wtedy dochodzi do kontaktu krwi ze śliną gryzonia. Dlatego zaraz po rozpoznaniu problemu szczury lub myszy należy zwalczać jak najszybciej.

Gdy w Twoim otoczeniu pojawią się gryzonie, skutecznym rozwiązaniem jest deratyzacja. Fachowo przeprowadzona eliminacja gryzoni to gwarancja usunięcia osobników na każdym etapie rozwoju. Likwiduje się też ich gniazda i uszczelnia miejsca, przez które dorosłe zwierzęta mogłyby się przedostać do budynku. Dzięki temu można uwolnić się od szczurów i myszy.

Choroby przenoszone przez szczury i myszy

Patogeny, które mogą przejść ze szczura lub myszy na człowieka wydalane są z odchodami, moczem i śliną zwierzęcia. Szkodniki podczas żerowania i wypróżniania mogą zanieczyścić pożywienie lub wodę. W ten sposób rozprzestrzeniają się na ogromną skalę i mogą zainfekować dużą liczbę osób. 

Do najgroźniejszych chorób przenoszonych przez gryzonie należy salmonelloza, tyfus, czerwonka, tularemia i listerioza. Są to choroby wywoływane przez bakterie znajdujące się w organizmie ssaków bądź w ciele pasożytów bytujących na gryzoniach. Wiele z nich powoduje dolegliwości ze strony układu pokarmowego, ale są i takie, które wywołują poważniejsze objawy. W żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pasożyty gryzoni niebezpieczne dla człowieka

Myszy i szczury mogą przenosić też inne choroby, ponieważ w ich organizmach bytują groźne pasożyty. Włosień kręty – wektor włośnicy trafia do organizmu gryzoni razem z resztkami pożywienia, zwłaszcza wtedy, gdy szczury lub myszy żerują na zepsutych produktach spożywczych, surowym mięsie, resztkach z ubojni itd. Takie samo źródło może mieć zakażenie pierwotniakiem wywołującym toksoplazmozę oraz tasiemcem wywołującym tasiemczycę. Zainfekowane gryzonie są wektorami chorób pasożytniczych, a także pcheł, wszy i kleszczy. Insekty mogą przenieść się na człowieka, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.

Gryzonie przenoszą wiele chorób. Część z nich to niedyspozycje żołądkowe, ale zdarzają się też poważne schorzenia, które mogą doprowadzić do poważnego rozstroju zdrowia. Aby się przed nimi ustrzec, pamiętaj o podstawowych zasadach utrzymania czystości w otoczeniu. Jeśli to nie pomoże i na Twoim terenie pojawią się szczury lub myszy, zgłoś ten problem jak najszybciej do firmy zajmującej się deratyzacją, która ma doświadczenie i wiedze w doborze metod, pułapek oraz trutek deratyzacyjnych.

Oceń