Together Magazyn » Edukacja » Gdańsk stawia na młodych

Gdańsk stawia na młodych

Nowy rok szkolny i akademicki przyniosą wiele nowych szans na rozwój młodym gdańszczanom. Zadowoleni powinni być zwłaszcza miłośnicy sportu oraz osoby wyróżniające się w nauce.

70 nowych boisk

– W sierpniu otworzymy sześć kolejnych boisk: pięć przyszkolnych i jedno pełnowymiarowe na Przymorzu. Będziemy więc świętować siedemdziesiąte otwarte boisko – zapowiada Dariusz Wołodźko z urzędu miasta.

Przypomnijmy, że Gdańsk jest jednym z miast, które buduje najwięcej nowych boisk w kraju. W ramach programu JUNIOR 2012 powstało ich szesnaście, a do tego doszło dziewięć Orlików oraz 28 boisk przyszkolnych i osiedlowych.

Większość z nich jest bezpłatna i może z nich korzystać każdy, bez względu na wiek. W wielu przypadkach jedynymi wymaganiami do uprawiania tam sportu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz zgłoszenie chęci skorzystania z boiska odpowiednio wcześniej. Administrują nimi głównie placówki oświatowe lub opiekunowie. Część tych obiektów można odwiedzać jednak o każdej porze, bez uprzedniego zgłaszania.

 

Pieniądze na naukę

Tradycyjnie w nowym roku szkolnym przyznawane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Oddzielnie może je przyznać dyrektor szkoły, a oddzielnie prezydent miasta. Ważnymi kryteriami są oceny z zachowania oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Dlatego warto motywować swoje pociechy do nauki – może się to opłacić w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce przyznaje też stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. W roku akademickim 2014/2015 dla studentów legitymujących się szczególnie wysokimi osiągnięciami naukowymi i pozaakademickimi przyznano 26 takich stypendiów. Sześć osób otrzymało je po raz pierwszy, a 20 po raz kolejny. Miasto przeznaczyło na nie tylko w ubiegłym roku akademickim niemal 700 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom młodzi gdańszczanie mogą podejmować studia na renomowanych uczelniach zagranicznych, np. Royal College of Music czy Cambridge. W ten sposób władze miasta chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju. Stypendysta ma wówczas obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej.

Warto też pamiętać, że miasto podczas roku szkolnego prowadzi stołówki szkolne, w których uczniowie płacą jedynie za produkty zużyte do przygotowania posiłku, a w przypadku dzieci z rodzin ubogich posiłki są dodatkowo dofinansowywane przez MOPS i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

Natomiast rodzice uczniów z niepełnosprawnościami lub z ubogich rodzin mogą ubiegać się o pieniądze na wyprawkę szkolną. W tym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski można składać do 11 września do dyrektora szkoły.

Oceń