Together Magazyn » Aktualności » EKSPRES DO (ROZ)POZNANIA BIORÓŻNORODNOŚCI WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

EKSPRES DO (ROZ)POZNANIA BIORÓŻNORODNOŚCI WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

W dniach 7 i 8 października 2016 roku Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiła wszystkich zainteresowanych na akcję BioBlitz: Ekspres do rozpoznania bioróżnorodności Wyspy Sobieszewskiej.

BioBlitz polega na naukowej rywalizacji wielu specjalistów, którzy na określonym terenie i w określonym czasie dokonują spisu wszystkich gatunków. W akcji wzieli udział naukowcy badający różne grupy organizmów żywych, m.in: ornitolodzy, geobotanicy, lichenolodzy i briolodzy, entomologowie oraz specjaliści od organizmów słodko- i słonowodnych, którzy reprezentują różne ośrodki naukowe Trójmiasta.

Impreza miała charakter „zawodów sportowych” między przedstawicielami różnych dziedzin biologii – czy znajdziemy więcej roślin kwiatowych, czy zarodnikowych? Więcej mikroorganizmów w toni wodnej czy muchówek na lądzie? A może najbardziej liczną grupą będą grzyby?

Celem przedsięwzięcia było poznanie walorów przyrodniczych badanego terenu, popularyzacja nauki i kształtowanie postaw proprzyrodniczych.

fot. Piotr Zagiell

Oceń