Together Magazyn » Aktualności » EDUKACJA i REWITALIZACJA na Dolnym Mieście w Gdańsku.
Zielone-Dole--fot.-B.-Bańka-

EDUKACJA i REWITALIZACJA na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia mieści się w charakterystycznym ceglanym budynku przy ulicy Jaskółczej 1, na gdańskim Dolnym Mieście. W ostatnich latach w dzielnicy rozpoczęto trwające do dzisiejszego dnia procesy rewitalizacyjne, które dynamicznie zmieniają przestrzeń oraz wpływają w pozytywny sposób na życie mieszkańców. Działalność CSW Łaźnia w niemałym stopniu przyczynia się do wydobycia potencjału dzielnicy, między innymi poprzez prowadzenie szeregu rozmaitych działań edukacyjnych, w tym warsztatów i spotkań. W tym roku program edukacyjny instytucji skoncentrowany został wokół tematów sztuki w przestrzeni publicznej i dbaniu o zieleń.

DOBRE NAWYKI WZMACNIAJĄ WIĘZI

Warsztaty ZIELONE DOLNE to cykl zajęć mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych uczestników i uczestniczek. Ogród społeczny, który znajduje się przy Szkole Podstawowej nr. 65 im. Alfa Liczmańskiego na Dolnym Mieście, jest miejscem dostępnym dla lokalnej społeczności, co niezwykle sprzyja integracji. W najbliższych planach dotyczących rozwoju przestrzeni, jest wspólne budowanie niewielkiej szklarni oraz jesienne sadzenie drzewek owocowych i krzewów. W ostatnim czasie uczestnikom zajęć ogrodniczych udało się wytworzyć kompost, który posłuży jako cenny nawóz dla roślin. Przestrzeń ogrodu społecznego stopniowo staje się „miejscem wspólnym” dla mieszkańców Dolnego Miasta, przestrzenią wymiany sadzonek oraz spotkań lokalnych miłośników roślin.

SZTUKA WYCHODZI NA PODWÓRKO – WYSTAWA NA DOLNYM | MOJE MIEJSCE

Projekt WYSTAWA NA DOLNYM | MOJE MIEJSCE to efekt edukacyjno-artystycznych spotkań prowadzonych przez twórców i animatorów związanych z CSW Łaźnia. Piotr Paluch, Weronika Lipniewska i Mikołaj Robert Jurkowski stworzyli wraz z dziećmi wystawę, którą można podziwiać na pasie zieleni ul. Łąkowej do końca wakacji.

„Tematem przewodnim cyklu jest Moje Miejsce.Celem spotkań było przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom graficznych praktyk i sprowokowanie śmiałych, twórczych rozwiązań. Dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o sztuce. Moje Miejsce to przestrzeń tematyczna, otwarta na dosłowne i symboliczne skojarzenia, na uniwersalne lub bardzo osobiste wypowiedzi. W oparciu o najprostsze środki: czarny i biały papier oraz nożyczki, wspólnie odkrywaliśmy na nowo rolę wyobraźni w procesie tworzenia. Zebrane i prezentowane prace – pełne autentyczności i błyskotliwych obserwacji, są ukoronowaniem twórczej zabawy i dziecięcej odwagi”. – mówi Weronika Lipniewska, artystka i edukatorka.

CHODŹMY NA SPACER!

Spacery edukacyjne od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Każdy ze spacerów jest subiektywną trasą po dzielnicy Dolne Miasto. Podczas wycieczek, przewodnicy nawiązują do historii dzielnicy, oraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia codziennego i zmian, które zachodzą w ramach dolnomiejskiej rewitalizacji. W spacery zaangażowani są Opowiadacze Historii oraz ich goście, entuzjaści dzielnicy, lokalni znawcy historii i dziejów miejsc, z którymi związane są ich wspomnienia. W tym roku czeka nas wędrówka po zielonych obszarach Dolnego Miasta, spacer szlakiem metalowych ozdób umieszczonych na XIX-wiecznych kamienicach oraz wykład o odkryciach archeologicznych.

Niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców i gości dzielnicy jest gra miejska o tytule PRZYRODA NA DOLNYM. Pozwala ona na odkrycie przyrodniczych perełek i sprzyja nauce poprzez zabawę. Z mapą w dłoni dzieci i dorośli wędrują po Dolnym Mieście i rozwiązują zagadki, jednocześnie zastanawiając się, jakie działania mogą pomóc otaczającej nas przyrodzie.

RAZEM JEST ZAWSZE LEPIEJ

Rewitalizacja Dolnego Miasta to nie tylko remonty i przywracanie świetności zabytkowym kamienicom. Rewitalizacja to przede wszystkim praca z ludźmi tworzącymi lokalną społeczność. Misją CSW Łaźnia jest stworzenie przestrzeni będącej odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców. Najważniejsze założenia wszystkich projektów edukacji kulturalnej instytucji to aktywizacja mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wdrażanie kompleksowego programu wielowymiarowej edukacji dzieci, młodzieży i seniorów.

Wszystkie dzieci i dorosłych zapraszamy do CSW Łaźnia! Połączenie sztuki i działań na świeżym powietrzu daje radość i energię. Pozwala zmienić spojrzenie na otaczający nas świat, zbliżyć się i dbać wzajemnie o siebie i wspólną przestrzeń.


Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1

ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto

www.laznia.pl/edukacja/

www.facebook.com/cswlazniak

Oceń