Together Magazyn » Ekologia » Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy mieszkańców Pomorza, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji i instytucji publicznych na Dzień Otwarty, organizowany w Gdańsku, w poniedziałek 22 czerwca 2015 r. W trakcie spotkania eksperci  udzielą wyczerpujących informacji o systemie finansowania ochrony środowiska i możliwościach realizacji pro-ekologicznych inwestycji i inicjatyw.

Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ma na celu przedstawienie oferty finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2015-2020. To także okazja do zdobycia i pogłębienia wiedzy o pozyskiwaniu funduszy na tworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych, na inwestycje energooszczędne czy na ochronę bogactwa przyrody.

W trakcie Dnia Otwartego każdy może skonsultować się z ekspertami NFOŚiGW i   WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie przygotowania wniosków i projektów w programach związanych m.in. z gospodarką niskoemisyjną (w tym: Prosument, Domy energooszczędne, Bocian, Kawka), finansowania projektów ze środków krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem warunków udzielania  pomocy publicznej. Odbędzie się debata na temat dobrych praktyk zmniejszenia emisyjności gospodarki i inwestycji w OZE. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Senatu RP, samorządu województwa pomorskiego, gmin i  urzędów miast.

Zainwestujmy razem w środowisko – to hasło oferty  finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej NFOŚiGW na lata 2015-2020. W ubiegłym roku NFOŚiGW wypłacił na wsparcie przedsięwzięć ochrony środowiska i gospodarki wodnej niemal 5,9 mld zł, w tym roku planowane jest wypłacenie 6,3 mld zł, z czego około połowy stanowią fundusze unijne. Wsparciu projektów inwestycyjnych towarzyszą działania edukacyjne.

W realizowanych projektach bierzemy przede wszystkim pod uwagę efekty środowiskowe i korzyści, jakie inwestycja przyniesie dla lokalnych społeczności i gospodarki. Mocny akcent stawiamy też na efektywność kosztową zaplanowanych zadań.  Naszym celem jest wsparcie merytoryczne partnerów, doradztwo traktowane w wymiarze strategicznym oraz dalsza poprawa sprawności obsługi naszych wnioskodawców i beneficjentów – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz pełni rolę instytucji wdrażającej priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2014-2020. W zakresie ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, zaplanowany budżet działań to ponad 3,5 mld euro. W POiIŚ  środki na gospodarkę niskoemisyjną to aż 1,5 mld euro przeznaczone na działania związane z efektywnością energetyczną i OZE w budynkach i przedsiębiorstwach, kogeneracją czy sieciami ciepłowniczymi.

Narodowy Fundusz pełni także funkcję Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, a WFOŚiGW w Gdańsku – Regionalnego Koordynatora, włączając się czynnie do realizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego ogłoszonej przez Komisję Europejską. Celem porozumienia jest mobilizacja działań  lokalnych i regionalnych wokół realizacji celów Unii Europejskiej, głównie  przedsięwzięć na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Sygnatariusze Porozumienia podejmują działania dla zrealizowania oraz wykraczania poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Coraz więcej gmin wykazuje wolę przystąpienia do Porozumienia, ale nie zawsze dysponują one technicznymi i finansowymi zasobami, w czym przychodzi im z pomocą NFOŚiGW. Do tej pory sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów zostało 6 tys. gmin, w tym 34 z Polski.

W zorganizowanych w tym roku dwóch edycjach Dni Otwartych NFOŚiGW udział wzięło ponad 400 osób.


Zrzut ekranu 2015-06-17 o 15.58.05

Zrzut ekranu 2015-06-17 o 15.58.13

Oceń