Życie codzienne Pomorzan w dawnych wiekach

WIEK X (CZ. 5, ŚWIĘTA I OBRZĘDY) Święto Ognia i Wody było kolejnym ważnym świętem w ka- lendarzu Pomorzan, jak i w ogóle Słowian. Uroczystości rozpo- czynano w wigilię przesilen...

Życie codzienne Pomorzan w dawnych wiekach

  Wiek X (cz. 3, święta i obrzędy) W poprzednim odcinku zapoznawaliśmy się z religią Pomorzan. Zatem teraz wypada przyjrzeć się kalendarzowi przedchrześcijańskich świąt Pomorzan i sposobowi ich o...

Życie codzienne Pomorzan w dawnych wiekach

Czasy najdawniejsze Drogi Czytelniku, Zapraszam Cię na nietypowe wycieczki po Pomorzu Gdańskim. Nie, nie reprezentuję biura podróży, czy jakiejkolwiek tego typu instytucji. Nie przedstawię Ci też c...