Together Magazyn » Wspieramy » 20 lat Programu Adopcji Serca i Dzień Dziecka Afrykańskiego

20 lat Programu Adopcji Serca i Dzień Dziecka Afrykańskiego

16 czerwca przypada Dzień Dziecka Afrykańskiego, obchodzony w pamięci poległym dzieciom, które wyszły na ulice Soweto w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i żądając prawa do nauki w swoim języku. W 2016 roku mija dwudziestolecie Programu „Adopcja Serca”, polegającego na wspieraniu w edukacji konkretnego dziecka ze skrajnie ubogich zakątków świata. To dobra okazja, aby zwrócić uwagę na dzieci, którym można zapewnić szanse na lepsze jutro.

Przekazując raz na miesiąc stałą minimalną opłatę mamy realny wpływ na edukację i jakość życia dzieci mieszkających w skrajnym ubóstwie. Zyskujemy także możliwość nawiązania relacji z osobami, które dzięki nam będą miały lepsze życie.

1-20121126-LS-05511

Program Adopcja Serca

Program „Adopcja Serca” zainicjował Ruch „Maitri”, na przełomie lat 1995/96, po drastycznej w skutkach wojnie domowej w Rwandzie, w wyniku której życie straciło niemal milion osób, a kilkaset tysięcy osieroconych, zagrożonych śmiercią głodową dzieci w dramatycznych warunkach oczekiwało na ratunek. Świadkowie tych zdarzeń, księża pallotyni i siostry pallotynki z Polski, dzięki zaangażowaniu uczestników Ruchu Maitri rozpoczęli program adopcji na odległość. Celem Adopcji jest uchronienie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci od głodu i chorób, oraz zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Program ten zapewnia środki na wsparcie w utrzymaniu dziecka i pokrycie wydatków związanych z jego edukacją. Daje w ten sposób dziecku szansę na długotrwały i stabilny rozwój oraz nadzieję na lepszą przyszłość.

Program w liczbach

Obecnie programem Ruchu „Maitri” objętych jest 3548 dzieci uczęszczających głównie do szkoły podstawowej i średniej. W liczbie tej znalazło się również 75 studentów i kleryków oraz 58 dzieci niepełnosprawnych i 101 młodych ludzi uczących się zawodu. Uczestnicy programu pochodzą z następujących krajów: Rwanda, Kongo DR, Republika Konga, Burundi, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Sudan, Madagaskar, Uganda, Boliwia, Czad. Według danych biura koordynacyjnego w Gdańsku dzięki Ruchowi “Maitri” program ukończyło około 6000 osób, w tym 10 księży, 23 studentów, a 160 osób zyskało zawód mi.in. krawcowej, stolarza, elektryka i fryzjerki. Po 20 latach działalności, można na własne oczy przekonać się jak poprzez dostęp do edukacji odmienia się życie młodych ludzi i ich rodzin.

4-DSCF4225

Ile to kosztuje?

Objęcie dziecka patronatem przez “rodziców adopcyjnych” wiąże się z wydatkiem niespełna 60 zł miesięcznie (13€ w szkole podstawowej). Ta niewielka w naszej skali kwota sprawia, że dziecko nie głoduje i może się uczyć, co nie byłoby dla niego osiągalne w sytuacji skrajnego ubóstwa jego rodziców lub opiekunów. W programie aktualnie uczestniczy 3197 darczyńców ofiarujących swoje wsparcie podopiecznym w Afryce. Wśród nich znajduje się grupa niemal 400 patronów uczestniczących w programie od jego utworzenia.

Co udało się dotychczas?

Dzięki wpierającym program Adopcji Serca darczyńcom, na przestrzeni 20 lat, Ruch “Maitri” przekazał na pomoc ubogim poprzez polskich misjonarzy prawie 41 mln zł. W samym roku 2015 wartość przekazanej przez wspólnoty Ruchu pomocy, wykorzystanej na program Adopcji i projekty charytatywne, wyniosła ok 3,6 mln zł. Kwota ta była przeznaczona na udział w programie około 3700 dzieci i młodzieży, dożywianie głodujących w ośrodkach specjalistycznych, szkołach i przedszkolach w Afryce, leczenie ubogich, infrastrukturę misyjną i wyposażenie szkół.

Ta forma adopcji na odległość sierot i dzieci ze skrajnie ubogich afrykańskich rodzin stała się jednym z najbardziej rozpowszechnionych programów pomocy humanitarnej funkcjonujących w naszym kraju. Poprzez działalność licznych zgromadzeń zakonnych i kilku organizacji pozarządowych, tysiące ludzi dobrej woli wspierają dzieci w Afryce, Ameryce Południowej i w Indiach. Dostarczanie pomocy trwa dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu misjonarek i misjonarzy z Polski pracujących na rzecz ubogich w odległych zakątkach naszego globu.

3-DSCF4220

Więcej na temat Akcji dowiemy się na stronie http://www.maitri.pl/

Zapraszamy do adopcji http://www.maitri.pl/adopcjaserca/

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją wspólnot osób świeckich, których celem jest niesienie pomocy najuboższym z krajów rozwijającym się, a także żyjącym wśród nas. Ruch realizuje swoje cele poprzez organizację programów i projektów pomocy humanitarnej służących walce z głodem i niedożywieniem dzieci, poprawie ich dostępu do edukacji, dostępowi najuboższych do opieki zdrowotnej a także budowie niezbędnej infrastruktury pomocowej. Wspólnoty Ruchu działają od 1976 roku przy parafiach kościoła katolickiego w Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Gliwicach, Lublinie, Rybniku, Raciborzu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Oceń