ALE WTOPA!

Erk Kessels ALE WTOPA! Jak zamieniać błędy w idee oraz inne porady z zakresu owocnego ponoszenia porażek. Powiedzmy sobie szczerze – wszyscy ponosimy porażki. Być może nie są to monstrualne k...