Gdy potrzebna opieka nad dzieckiem…

W przypadku choroby dziecka lekarz może wystawić zwolnienie „na opiekę”. Może się też zdarzyć, że będziemy zmuszeni zaopiekować się dzieckiem z innych powodów np. kiedy nagle zachoruje opiekun...