REGULAMIN KONKURSÓW MAGAZYNU TOGETHER

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Wydawcę Magazynu Toegther, tryb rozstrzygania o jego wynikach oraz nagrodę. § 1 Informacje ogólne 1. Organiz...