Together Magazyn » Zdrowie » Jak przygotować się do badań obrazowych?
pexels-anna-shvets-

Jak przygotować się do badań obrazowych?

Badania obrazowe stanowią bardzo ważny element procesu diagnostyczno-leczniczego wielu schorzeń. Wśród najbardziej znanych wymienia się RTG i USG. To one wykonywane są z reguły w pierwszej kolejności, a w razie potrzeby lekarz kieruje pacjenta na rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową. Sprawdź, w jaki sposób się do nich przygotować.

Przygotowanie do badania obrazowego

Tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny to badania wymagające od pacjenta specjalnego przygotowania. W uwagi na to, że obrazowanie poszczególnych części ciała będzie wiązało się ze specjalnymi wymaganiami, po dokładne instrukcje na ten temat należy zgłosić się do lekarza, który zlecił wykonanie badania. Niemniej jednak bez względu na badany obszar pacjent powinien stosować się do pewnych ogólnych zaleceń. Przedstawiają się one w następujący sposób:

  • pacjent zgłasza się na badanie wcześniej w celu uzupełnienia odpowiednich dokumentów, a w przypadku badania z kontrastem również po to, aby założyć wenflon;
  • pacjent zabiera ze sobą na badanie dokument tożsamości i wyniki innych badań obrazowych (jeśli były one wykonywane);
  • pacjent zgłasza się na badanie w wygodnym ubraniu, które nie będzie go uciskało ani krępowało. Jest to bardzo ważne z uwagi na ewentualny długi czas obrazowania; 
  • przed przystąpieniem do badania pacjent pozostawia w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym do przygotowania się do badania wszelkie metalowe przedmioty (przykładowo pasek od spodni, okulary, zegarek i inną biżuterię, portfel, sprzęt elektroniczny);
  • jeśli pacjentem jest niepełnoletni (poniżej 18 lat), w trakcie badania wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego i udzielona przez niego wcześniej zgoda na badanie;
  • jeśli pacjent zażywa jakieś leki na stałe, powinien przyjąć je rano i popić niewielką ilością wody. Szczególnym przypadkiem są leki stosowane przy cukrzycy zawierające metforminę. Po ustaleniu z lekarzem powinien je odstawić na określony czas przed badaniem i po nim.

Pacjenci po zabiegach kardiologicznych, neurologicznych czy innych, które wiązały się z umieszczeniem w ciele elementów mogących zaburzać przebieg badania (np. by-passy, stenty), powinni dostarczyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu.

Badania obrazowe a kontrast 

W celu jeszcze lepszego uwidocznienia analizowanych w badaniu obrazowym struktur pacjentom może zostać podany tzw. kontrast. Wiąże się to z dodatkowym przygotowaniem. Na badanie z użyciem środka cieniującego należy zgłosić się na czczo/po kilkugodzinnej przerwie w jedzeniu oraz z oznaczonym poziomem kreatyniny. Więcej na temat tego parametru można przeczytać pod adresem https://diag.pl/sklep/badania/kreatynina/

Kreatynina pozwala na ocenę pracy nerek, które będą odpowiedzialne za późniejsze usunięcie kontrastu z organizmu (środek ten jest bowiem usuwany z moczem). Stąd też po badaniu ze środkiem cieniującym pacjenci powinni pozostać na krótkotrwałej obserwacji (zazwyczaj pół godziny). Przez następne godziny muszą również spożywać zwiększone ilości wody.

Oceń