WYDAWNICTWO

Agencja City Media Sp. z o.o. S. K.
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
Tel.: 517 442 957
www.agencjacitymedia.pl


 

Agnieszka Kulinkowska
Redaktor Naczelna
mail: redakcja@togethermagazyn.pl


BIURO

tel : 517 442 957
mail : biuro@togethermagazyn.pl

Karina Prabucka
Sekretarz Redakcji
mail: sekretarz@togethermagazyn.pl
tel: 511 671 651


FOTOGRAF

Piotr Żagiell


SKŁAD DTP

Agencja City Media
www.agencjacitymedia.pl

Agata Paczuska
grafik@togethermagazyn.pl

REDAKTORZY

Michał Mikołajczak
mail:  michal.m@togethermagazyn.pl
tel: 506 574 150

 


KOREKTA

Janusz Sigismund
Bożena Sigismund

 REKLAMA/MARKETING

Ezdrasz Gołaszewski
Dyrektor ds. Marketingu
tel: 506 574 136
mail: reklama@togethermagazyn.pl

Magdalena Firfa
Asystent ds. Marketingu
mail: marketing@togethermagazyn.pl
tel: 506 574 700

Krzysztof Tokarski
Kierownik Działu Sprzedaży
tel. 502 928 133
mail:Krzysztof.t@togethermagazyn.pl

Ewa Papakul
mail: biuro@togethermagazyn.pl

DZIAŁ WYDARZEŃ
wydarzenia@togethermagazyn.pl

DYSTRYBUCJA MAGAZYNU
Ewelina Brzózka
Koordynator ds. Kolportażu
tel: 518 364 660
mail: kolportaz@togethermagazyn.pl

WSPÓŁPRACOWNICY

Iwona Woźniewska
Marta Baj-Lieder
Dominika Dietrich
Malgorzata Zaremba
Aleksander Proszowski

 

 


Facebook.com/togethermagazyn

Twitter.com/TogetherMagazyn

issu.com/togethermagazyn