Lektury godne czytania

Kilka miesięcy temu, może rok, dzięki czujności Agnieszki, mojej bliskiej współpracownicy, przeczytałem niezwykłą prozę pisaną wierszem. Kt...

Wolne rodniki

Tlen należy do tych pierwiastków, bez których nie bylibyśmy w stanie żyć. Dzięki oddychaniu tlenowemu możemy uzyskać znacznie więcej energii...