Pomoc finansowa dla rodziców. Część 1: becikowe

Rodzicielstwo, poza ogromem miłości i radości, to również ogromne wydatki. Wsparcie ze strony państwa przyjmuje różne formy i wiąże się z wieloma obostrzeniami, w których łatwo się pogubić. W z...

Nie(d)oceniona siła zaangażowania

Intuicyjnie rozumiemy i wyczuwamy, czym jest zaangażowanie. Każdy pracodawca deklaratywnie ceni tę cechę pracowników i chciałby, by jego zespół charakteryzował się aktywną postawą, choć nie do ko...